Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

Heb je de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd en ben je enthousiast? Dan is de train-de-trainer iets voor jou! Het Vlaggensysteem werkt met een train-de-trainer constructie. Zo blijft het Vlaggensysteem een levende interventie die meegaat met de meest recente ontwikkelingen. In deze train-de-trainer leer je andere professionals te stimuleren en te ondersteunen in het gebruik van het Vlaggensysteem. Meer informatie over het programma.

De train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem wordt alleen door Movisie gegeven.

Voor wie
Je hebt de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd en wil deze overdragen aan collega’s en hierop beleid ontwikkelen.


Accreditatie

  • Deelname aan deze training levert 8,5 registerpunten op voor het opleidingstraject in het Registerplein (voorheen BAMw) geregistreerde maatschappelijk werkers en jeugdzorgwerkers.
  • Deelname aan deze training levert op: 12 registerpunten (K&J/OG opleiding – diagnostiek) / 24 registerpunten (K&J/OG herregistratie) voor het opleidingstraject in het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagoog-generalisten.
  • De training is in aanvraag voor accreditatie door het Accreditatiebureau NIP in het kader van de herregistratie eerstelijnspsycholoog en telt in de toekomst mogelijk voor 12 uur.

Kwaliteitsborging

Het Vlaggensysteem is een beschermde interventie. Dit houdt in dat de interventie eigenaren toezicht blijven houden op de ontwikkelingen en toepassingen van de kern van het Vlaggensysteem. Dit is nodig om de kwaliteit van de interventie te garanderen.

Lees meer over de kwaliteitsborging Vlaggensysteem.


Leveringsvoorwaarden

Lees ook de leveringsvoorwaarden voor aanmeldingen en aankopen.

Programma

Na aanmelding vragen we je vooraf een vragenlijst in te vullen. Zo stemmen we vraag en aanbod op elkaar af. We werken met behulp van de cyclus van ervaringsgericht leren. De deelnemers nemen ook hun eigen waarden en normen onder de loep, omdat dit je kan hinderen bij de ondersteuning van anderen. Het kenmerk van deze train-de-trainer is dat je leert hoe je zelf de basistraining Werken met het Vlaggensysteem kunt geven, en hoe je diverse werkvormen kunt inzetten om seksualiteit bespreekbaar te maken met je team, kinderen en jongeren. De inhoud van een train-de-trainer is dus vooral gericht op trainingswerkvormen als presenteren, feedback geven en het proces managen. Je gaat zelf aan de slag met het uitvoeren van de diverse trainingsonderdelen.

Op de tweede trainingsdag gaan we vooral veel oefenen. Na de laatste dag heb je geoefend met het geven van (onderdelen) van de basistraining, heb je een opzet voor een basis training en een plan van aanpak voor de implementatie van het Vlaggensysteem in je eigen instelling gemaakt en hierop feedback gekregen en zicht op je eigen dillemma’s mbt trainen en de methodiek.

Resultaat

  • Na afloop van de train-de-trainer ben je op de hoogte van de manier waarop je het Vlaggensysteem kunt overdragen
  • Je hebt geoefend met diverse elementen van de overdracht op het niveau van kennis, attitude en vaardigheden
  • Je hebt (indien gewenst) een plan van aanpak klaar voor de implementatie van het Vlaggensysteem in je eigen bedrijf, school of instelling
  • Je hebt zicht op je eigen waarden, normen en kwetsbaarheden ten aanzien van de problematiek
Prijs

€ 1500,-  per persoon. Terugkomdag: €550,- per deelnemer.
Voor het behalen van een certificaat is het verplicht 6 dagdelen aanwezig te zijn.

Plaats en data
Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem
Datum
14-09-2018, 11-10-2018, 13-12-2018
Plaats
Movisie Trainingszaal, Utrecht.