Producten

Vlaggensysteem

Het Sensoa Vlaggensysteem© helpt iedereen die met kinderen en jongeren werkt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en er gepast op te reageren. Maar je kan het Vlaggensysteem evengoed gebruiken om met kinderen en jongeren het gesprek aan te gaan over welk seksueel gedrag wel en niet oké is.

Centraal in het Vlaggensysteem staan zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Die bieden begeleiders, kinderen en jongeren een houvast bij de beoordeling van seksueel gedrag, en dus ook bij de reactie daarop. Bovendien kunnen die criteria een leidraad vormen voor het eigen seksueel gedrag.

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie en het werkveld in Vlaanderen.

Normatieve lijst 2022

De normatieve lijst is een aanvullend werkinstrument bij het Sensoa Vlaggensysteem. Het kan je helpen om seksueel gedrag op bepaalde leeftijd correct in te schatten.

De normatieve lijst bevat een overzicht van mogelijk seksueel getint gedrag per leeftijdscategorie, van 0 tot en met 17 jaar. De lijst is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over de seksuele ontwikkeling van jongeren.

De voorbeelden in de normatieve lijst helpen je als professional om:

  • seksueel gedrag op een bepaalde leeftijd correct in te schatten;
  • gepast te reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

De normatieve lijst kun je downloaden of raadplegen op de website van Sensoa.

RelatieWijs

Geweld in (ex-)partnerrelaties is één van de meest voorkomende vormen van huiselijk geweld. Als je daar als professional mee te maken krijgt, dan vraagt dat veel van je. Niet alleen kennis van de vormen van geweld, maar ook een visie op (on)veiligheid, op conflicten en op grensoverschrijdend gedrag. RelatieWijs helpt om dit grote maatschappelijke probleem (voortijdig) te signaleren en aan te pakken.

RelatieWijs is een hulpmiddel bij het doorlopen van álle stappen van de meldcode. Daarnaast biedt RelatieWijs bij uitstek instrumenten voor het ontwikkelen van een afwegingskader op het terrein van (ex-)partnergeweld. RelatieWijs is een op zichzelf staande methodiek, geïnspireerd op het Sensoa Vlaggensysteem©. Vanaf maart 2022 is RelatieWijs digitaal beschikbaar.

Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag terugdringen. In de map Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ) vinden professionals handvaten om kwetsbare jongeren, die 24 uur per dag met elkaar op een groep wonen, een veilig en ontwikkelingsgericht pedagogisch klimaat te bieden.

Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem© (Frans & Franck, 2010; 2014) en bevat een aangepast instrumentarium. Specifiek voor de residentiële jeugdzorg zijn tekeningen ontwikkeld met situaties die zich kunnen voordoen in deze setting en die aansluiten bij deze jongeren. De normatieve lijst is verfijnd en aangevuld, gebaseerd op de laatste inzichten uit onderzoek en praktijk.

Buiten de lijnen

Buiten de Lijnen biedt een antwoord op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen en jongeren.

Buiten de Lijnen vormt een verdieping op het Sensoa Vlaggensysteem©. Het past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de meer kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat daarbij in het bijzonder om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Ook ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals. Dit krijgt daarom ook veel aandacht in het handboek.

Buiten de Lijnen bestaat uit twee los te bestellen delen:

  • Een onderbouwing van het Vlaggensysteem.
  • Een Toolbox met werkboek, hand-outs en 24 aanvullende tekeningen (acht per aspect).

Web-app Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Als professional in de Residentiële Jeugdzorg (RJ) is het best lastig om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te duiden en bespreekbaar te maken. Deze app helpt je op weg met duidelijk informatie op je computer of op je telefoon direct bij de hand.

Wil je even iets opzoeken of wil je een gesprek voeren met jongeren, ouders of collega’s, gebruik dan deze app? Je kunt de web-app ook gebruiken als kennismaking met de methode Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg.

Voor wie
Voor professionals in de residentiële jeugdzorg. 

Prijs
Gratis

Factsheet Het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Goed nieuws, het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg werkt! Uit onderzoek is gebleken dat professionals na invoering meer kennis hebben over de seksuele ontwikkeling van jongeren en beter weten wat te doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dit factsheet lees je hoe je het Vlaggensysteem duurzaam kunt implementeren.

We vroegen vier professionals in het veld wat hen heeft geholpen bij het succesvol implementeren van het Vlaggensysteem. In deze factsheet zetten we hun tips, gecombineerd met de belangrijkste tips uit de implementatiehandleiding van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg op een rijtje. Met behulp van deze tips kunt u het Vlaggensysteem ook in uw organisatie succesvol implementeren.

Prijs
Gratis

Download

Vlaggensysteem op een bordje

Het Vlaggensysteem op een bordje is een gespreksinterventie die is ontwikkeld ter aanvulling op het Sensoa Vlaggensysteem. Het doel van de interventie is om de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te bevorderen.

Vanuit een speelse vormgeving biedt het visuele ondersteuning aan de onderliggende principes van de Vlaggenmethodiek. Abstracte begrippen zijn zoveel mogelijk vertaald naar begrijpelijke taal waardoor kinderen en jongeren makkelijker kunnen deelnemen aan het gesprek. Het uitgangspunt hierbij is dat er proactief gewerkt wordt aan de competenties van de doelgroep. We willen zo voorkomen dat we niet enkel reageren op gebeurtenissen, maar actie ondernemen vóórdat er iets gebeurt.

Over de grens - Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem

De gids ‘Over de grens’ biedt houvast voor goede gesprekken over seksualiteit. Ouders en opvoeders worden vroeg of laat geconfronteerd met kind(eren) die op verkenning en ontdekking gaan naar hun eigen lichaam en seksualiteit. Ouders kunnen hun kinderen daarbij leren welk seksueel gedrag oké is en welk minder of helemaal niet.

Deze gids is een voor Nederland herziene versie van de Gids voor Ouders van Sensoa.

Prijs:

Gratis te downloaden

Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het educatieve ‘Oké?! spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag’ is vernieuwd. Dit spel voor jongeren van 12 tot 16 jaar heeft als thema seks, grenzen en weerbaarheid. Kinderen en jongeren kunnen slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar gaan vaak ook zelf over de grens. Oké?! maakt jongeren duidelijk wat oké is - en waarom.

Het spel is ontwikkeld door Pimento, in samenwerking met Sensoa en Movisie en is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem©. Je vindt in het vernieuwde spel nieuwe spelsuggesties en het Nederlandse doorverwijsluik. De criteria bij de tekeningen zijn meer consequent toegepast.

Prijs
€ 30,00

Artikel Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

In dit artikel gaan Wendela Wentzel en Kristin Janssens van Movisie in op het belang van een normatief kader voor het bespreekbaar maken, zorgvuldig wegen en beoordelen van grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidsrelaties. Het artikel komt uit het tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO 2018-4).

Zij focussen daarbij op de toepassing van het Vlag­gensysteem bij kinderen en jongeren met een (ver­standelijke) beperking en/of een trauma als gevolg van seksueel/geweldervaringen.