Colofon

Deze app is gemaakt door Movisie en is ontwikkeld in samenspraak met Sensoa, gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem. In samenwerking met Hogeschool Avans, TNO, Rutgers WPF en Accare heeft Movisie deze methodiek doorontwikkeld en getoetst, om geschikt te maken voor de Residentiële Jeugdzorg.

Deze app is een verkorte weergave van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg - Handleiding voor professionals (2017).
De productie van deze app is financieel mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SiA.

Copyright Movisie
Niets uit deze applicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movisie worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Bezoekadres: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Telefoon algemeen: 030 789 20 00
Website: www.movisie.nl

Logo Movisie en Sensoa