Disclaimer

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Movisie | Hobéon. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te gebruiken zonder toestemming van Movisie | Hobéon.

Movisie | Hobéon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Movisie worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Movisie | Hobéon heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Movisie | Hobéon, 2020