Verdiepingsmodules

Verdiepingsmodules Buiten de Lijnen

Met 'Buiten de Lijnen' kun je het Vlaggensysteem op maat toepassen voor kinderen en jongeren met specifieke behoeften. Een belangrijk aspect van deze modules is in gesprek gaan met kinderen, jongeren en ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Je gaat aan de slag met eigen casuïstiek en traint actief met een acteur. De modules zijn gebaseerd op de recente doorontwikkelingen van Buiten de lijnen en het Vlaggensysteem voor de Residentiele Jeugdzorg.

Er zijn vier modules:

 • Het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking
 • Het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren 
 • Praten over seks en intimiteit vanuit de principes van het Vlaggensysteem 
 • Cultuursensitief werken met het Vlaggensysteem

De verdiepingsmodules worden alleen door Movisie aangeboden.

Programma per module

 

Voor wie
Je hebt de basistraining Werken met het Vlaggensysteem gevolgd bij een gecertificeerde trainer of de Train-de-trainer Vlaggensysteem en bent op zoek naar verdieping.

Aandacht voor gender

De gendersensitieve benadering komt terug in alle verkorte modules. Op maat kan een aparte module, gericht op het stimuleren van gendersenstief handelen vanuit de principes van het Vlaggensysteem, afgenomen worden.

Accreditatie

Bij de verkorte module (4 contacturen) krijgt u een bewijs van deelname zodat u punten kunt aanvragen in de vrije ruimte.
De uitgebreide module (6 contacturen) is geaccrediteerd. Alle modules zijn ook als maatwerk af te nemen. De maatwerk modules zijn ook geaccrediteerd.

Leveringsvoorwaarden

Lees ook de leveringsvoorwaarden voor aanmeldingen en aankopen.

Programma

Het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking - uitgebreide module

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Zij lopen een hoger risico als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze verdiepingsmodule biedt handvatten voor het toepassen van het Vlaggensysteem voor deze groep.

In deze training leer je:

 • Het Vlaggensysteem toe te passen bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking op basis van de handvatten en aandachtspunten uit Buiten de Lijnen.
 • Om te gaan met een disharmonisch profiel in het kader van het Vlaggensysteem.
 • Hoe je met de nieuwe tekeningen uit Buiten de Lijnen aan de slag kunt gaan.
 • Hoe je in gesprek gaat met kinderen, jongeren en ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.


Accreditatie:

SKJ: Deelname aan deze training levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198573)

Registerplein: Deelname deze training levert 3.2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 271341) En levert 10 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID nummer: 271341)

V&V: Deelname aan  deze training levert 6 registerpunten op voor het opleidingstraject voor geregistreerde verpleegkundigen. (PE-nr. ID 271341)

Direct inschrijven


Het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking - incompany

Het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking kan ook incompany afgenomen worden. Deelnemers krijgen dezelfde accredidatie als bij de uitgebreide module.

Neem vrijblijvend contact op met wendela Wentzel


Het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren - verkorte module

Getraumatiseerde minderjarigen begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling is complex, o.a. vanwege de  angst op herhaling. Wat zij nodig hebben, zijn positieve seksuele ervaringen. In deze module leer je de  afweging te maken tussen wat wel en niet acceptabel is aan seksueel gedrag bij hen en leer je deze  groep te ondersteunen. U krijgt een bewijs van deelname zodat u punten kunt aanvragen in de vrije ruimte.

In deze training leer je:

 • Het Vlaggensysteem toe te passen bij kinderen en jongeren met een trauma op basis van de handvatten en aandachtspunten uit 'Buiten de Lijnen'.
 • Over de invloed en consequenties van een trauma op de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Wat de invloed van een trauma is op jouw handelen en hoe het trauma doorspeelt in de begeleiding.
 • Hoe je met de nieuwe tekeningen uit Buiten de Lijnen aan de slag kunt.
 • Hoe je in gesprek gaat met kinderen, jongeren en ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag gerelateerd aan een trauma.

Direct inschrijven


Het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren - incompany

Wanneer deze training als een incompany training van een dag wordt afgenomen, krijgen de deelnemers onderstaande accreditatie.

Accreditatie:

SKJ: Deelname aan deze training levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198798)

Registerplein: Deelname aan deze training levert 3.5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 276588) En levert 12 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID nummer: 276588)

Neem vrijblijvend contact op met wendela Wentzel

 

Praten over seks en intimiteit vanuit de principes van het Vlaggensysteem - Incompany

In deze verdiepingsmodule sta je stil bij je eigen seksuele ontwikkeling en staat het gesprek over seks  en intimiteit centraal. Je oefent met een acteur om met kinderen, jongeren en ouders seksueel gedrag te bespreken en  hun gevoel, beleving en zorgen rond seks en intimiteit te delen. Dit is een incompany training van 1 dag.

We gaan aan de slag met:

 • Opdrachten en oefeningen gericht op eigen houding t.a.v. seks en intimiteit. (socialisatie, beelden over mannen en seks en vrouwen en seks, seksuele ontwikkelingslijn, wat is behulpzaam bij praten over grensoverschrijdend gedrag, motieven rond duiden seksueel gedrag).
 • De vertaalslag van de richtlijnen van reageren en handelen vanuit het Vlaggensysteem naar de gespreksvoering.
 • Inventariseren en samenstellen van casussen gericht op praten met jongeren en ouders.
 •  Gespreksvoering met een actrice.
 •  Inventarisatie van ‘tips en tricks’ voor de gespreksvoering.

Accreditatie

SKJ: Deelname aan deze training levert 10 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198574)

Registerplein: Deelname aan deze training levert 3.2 registerpunten op voor het opleidingstraject, voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 271377)

Neem vrijblijvend contact op met wendela Wentzel


Cultuursensitief werken met het Vlaggensysteem - Incompany

Het Vlaggensysteem toepassen op minderjarigen uit een andere cultuur, religie of sociale klasse kan knap lastig zijn. Tijdens deze module leer je cultuursensitief te werken en krijg je handvatten hoe dit te  doen volgens de principes van Buiten de Lijnen. Dit is een incompany training van 1 dag.

In deze training leer je:

 • Dat je het Vlaggensysteem prima kunt gebruiken bij de beoordeling van seksueel gedrag van kinderen en jongeren met een andere culturele, klasse en/of religieuze achtergrond;
 • Cultuursensitief met het instrumentarium van het Vlaggensysteem te werken.
 • Als professional cultuursensitief te zijn zonder uit te gaan van stereotype beelden over religie, klasse en cultuur;
 • Dat culturele achtergrond op zich geen risicofactor is voor het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Welke factoren vanuit cultuur, religie en klasse de kwetsbaarheid op seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen vergroten (bijvoorbeeld te weinig kennis, gebrek aan experimenteerruimte, taboe op seksualiteit, strakke leefregels en stereotype opvattingen door mannen en vrouwen).
 • Hoe je het gesprek aangaat met behulp van het Vlaggensysteem.

Accreditatie:

SKJ: Deelname aan deze training levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor  bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. (ID-nr SKJ198800)

Registerplein: Deelname aan deze training levert 3.5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. (ID nummer: 276610) En levert 12 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing). (ID nummer: 276610) 

Neem vrijblijvend contact op met wendela Wentzel

 

 

Prijs

Module: € 650,-  per persoon (6 contacturen / geaccrediteerd)

Verkorte module € 400,- per persoon (4 contacturen / niet geaccrediteerd).

Plaats en data
Werken met het Vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking
Datum
27-09-2018
Plaats
Movisie, Utrecht
Het Vlaggensysteem bij getraumatiseerde kinderen en jongeren (verkorte module)
Datum
02-11-2018
Plaats
Movisie, Utrecht